23°C
istanbul HAVA DURUMU23°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
BİZE ULAŞIN telefon numarası
istanbul travestileri

Duyurular

Anadolu Asiad

Avrupa Birliği Programları Proje Örnekleri

- +

Birlik Programları belirli bir süre için AB
politikaları ile ilgili alanları kapsayacak şekilde AB
üye ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek üzere
uygulanan faaliyetler bütünüdür. Bu Programların
bazılarına aday ve potansiyel aday ülkelerin katılımının
yanı sıra çeşitli şartları sağlamak kaydıyla üçüncü ülkeler
de katılım sağlayabilmektedir.
Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının,
kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım
imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu
ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik
Programları önemli katkılar yapmaktadır.
Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa
Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa
ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili
Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından
yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile
oluşturulmaktadır.
Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan
Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme
bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi
olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede
bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme
yapılmaktadır.
Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi
olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı
ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden
sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım
içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel
değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi)
verilmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından 20017-2018 döneminde
uygulanmış olan 26 Birlik Programı bulunmaktaydı.
1) Hayatboyu Öğrenme Programı
2) Gençlik Programı
3) Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci
Çerçeve Programı
4) Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı
5) Progress Programı
6) Kültür Programı
7) 2007 – 2019 Yılları İçin Avrupa Kültür Başkentleri
Eylemi
8) Fiscalis 2013 Programı
9) Gümrük 2013 Programı
10) EURATOM Yedinci Çerçeve Programı
11) Güvenli İnternet Programı
12) ISA Programı
13) Tüketici Politikası Alanında Topluluk Eylemi
14) Marco Polo II Programı
15) Pericles Programı
16) Vatandaşlar için Avrupa Programı
17) Medya 2007 Programı
18) Medya Mundus Programı
19) Güvenlik ve Özgürlüklerin Korunması Programı
20) Temel Haklar ve Adalet Programı
21) Dayanışma ve Göç Hareketleri Yönetimi Programı
Sivil Koruma Mali Aracı
23) LIFE + Programı
24) Kamu Sağlığı Programı
25) Erasmus Mundus Programı
26) Hercule II Programı
Türkiye’nin Katılım Sağladığı Birlik Programları
Türkiye aday ülke sıfatıyla, şartları mutabakat zabıtlarıyla
belirlenmek kaydıyla Birlik Programlarına katılım
sağlamaktadır.
Türkiye’nin Birlik Programlarına katılım süreci, katılım
talebinin ülkemiz tarafından Komisyon’a iletilmesi
veya Komisyon tarafından katılım davetinin ülkemize
iletilmesiyle başlamaktadır. Katılım şartlarının ilgili
kurumlarımız ve Komisyonla karara bağlanmasını
takiben imzalanan mutabakat zaptının Resmi Gazete’de
yayımlanmasıyla ülkemiz program kapsamında
yürütülmekte olan faaliyetlere katılma hakkını elde
etmektedir. Böylece, ülkemiz programlar kapsamında
%LUOLN 3URJUDPODUä
’ØQHPL
T –


de tutularak oluşturulmuştur.• Otonom Gözetleme Unsurları
den 14 kurum/kuruluşun oluşturduğu


nelden oluşan Son Kullanıcı Danışma
Grubu’nun da (SKDG) katılım sağladığı

lıklar altında gruplanmıştır:

• –
– Kullanıcı Danışma Grubu
tarafından
tüm dünyada kara sınırlar
ının güven-


İLETİŞİM BİLGİLERİ

ram Müdürü
Tel: +90 312 592 34 90
e-posta: duman@aselsan.co
m.tr
çıkılan çağrılara başvurabilmektedir. Katılım
sağlamadığımız bir program kapsamındaki çağrılara
ülkemizden başvuru yapılması mümkün değildir.
Ülkemiz 2007-2013 döneminde 9 Birlik Programına katılım
sağlamıştır. Bu programlar şu şekilde sıralanmaktadır:
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) genel ve mesleki
eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve
faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir programda
toplamıştır. Hayatboyu Öğrenme Programı’nın genel
amacı, hayatboyu öğrenme yoluyla Birliği ileri bir bilgi
toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkânı
yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek, çevrenin gelecek
kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak ve Birlik
içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı
değişim, işbirliği ve hareketlili ği güçlendirmek olarak taGençlik Programı Avrupa Komisyonu tarafından gençler
için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program
Avrupalı gençlerin aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü
duygularının gelişmesini ve onların AB’nin geleceğinin
şekillenmesinde rol almalarını sağlamayı amaçlamıştır.
Gençlik Programı AB sınırları içinde ve arasında
hareketliliği, yaygın eğitimi, kültürlerarası diyaloğu
desteklemekte ve sosyal, eğitimsel ve kültürel geçmişlerine
bakmaksızın bütün gençlerin istihdam edilebilirliklerinin
artırılmasını teşvik etmiştir.
K
Hayatboyu öğrenme ve gençlik programı altındaki faaliyetler 2014-2020 döneminde Erasmus+ programı kapsamında
desteklenecektir.
ültür Programı, Programa katılım sağlayan ülkelerdeki
kültür operatörleri arasında işbirliği faaliyetlerinin
geliştirilmesi ile Avrupalılar tarafından paylaşılan ve ortak
kültür mirasına dayanan kültürel alanı iyileştirmek üzere,
Avrupa vatandaşlığı kavramının oluşmasını teşvik etmek
a
ler 2014-2020 döneminde Yaratıcı Avrupa programı kapsamında desteklenecektir.
macıyla geliştirilmiştir. Kültür programı altındaki faaliyetAraştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci
Çerçeve Programının temel amacı, sosyal ve ekonomik
k
kapasitesini arttırmak olarak tanımlanmıştır. 7. Çerçeve
programı altındaki faaliyetler 2014-2020 döneminde
Horizon 2020 programı kapsamında desteklenecektir.
alkınma sağlamak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma
Avrupa Birliği’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik
Çerçeve Programı (CIP) küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin (KOBİ’lerin) inovasyon faaliyetlerini desteklemiş finansman kaynaklarına erişim olanaklarını iyileştirmiş
ve bölgesel bazda iş destek hizmetleri sunmuştur.
Program, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) genele daha
iyi şekilde yayılmasını ve kullanılmasını teşvik etmiş ve
bilgi toplumunun gelişimine yardımcı olmuştur. Program
ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla
k
Bu program altındaki faaliyetler 2014-2020 döneminde
COSME programı kapsamında desteklenecektir.
2014-2020 döneminde aynı isim altında devam edeceklerdir.
Yaratıcı Avrupa programı kapsamında yürütülecektir.
Bu program altındaki faaliyetler 2014-2020
döneminde İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında desteklenecektir.
ullanımını ve enerji verimliliğini de teşvik etmiştir.
Progress Programı İstihdam, Sosyal İçerme ve Sosyal
Koruma, Çalışma Şartları, Ayrımcılıkla Mücadele
ve Cinsiyet Eşitliği politika alanlarında gelişmeyi ve
koordinasyonu desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir
programdır.
Fiscalis ve Gümrük Programları ise sırasıyla mali konular
ve gümrük işlemlerinde eşleştirme ve eğitim faaliyetlerinin
yürütüldüğü proje bazlı olmayan programlardır. Bunlar,
Ülkemiz Avrupa Kültür Başkentleri Eylemine
katılmaktadır. Bu kapsamda 2010 yılında İstanbul,
Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmiş ve yıl boyunca çeşitli
etkinlikler düzenlenmiştir. Bu eylem 2014-2020 döneminde
Ülkemizin 2007-2013 yıllarında katıldığı Programların bütçesi
yaklaşık 65 Milyar Avro’dur. Ülkemizin programlara
iştiraki, bu kaynağı vatandaşlarımız için erişilebilir
kılmıştır. Öğrenim dünyasından iş dünyasına,
kültürel aktörlerden sosyal aktörlere kadar geniş bir
yelpazede vatandaşlarımıza sunulan bu kaynağın etkin
kullanımının, ülkemizin kalkınmasına ve AB düzeyinde
yaşam standardına yaklaşmasına yönelik olumlu katkıları
olmaktadır.
Vatandaşlarımızın bu kaynaktan mümkün olan en üst
seviyede yararlanabilmesi için oluşturulan koordinasyon
sisteminin başında Avrupa Birliği Bakanlığı yer almakta,
program bazında koordinasyon ise ulusal koordinatör
kurumlar tarafından yerine getirilmektedir.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.

WhatsApp Mesaj Gönderiniz
WhatsApp Mesaj Gönderiniz!
Bizi Arayın!
Yol Tarifi