30°C
istanbul HAVA DURUMU30°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
BİZE ULAŞIN telefon numarası
istanbul travestileri

Ana sayfa

- +

Yaklaşımımız

ASİAD, Sürdürülebilir kalkınmayı; ülke kaynaklarının daha verimli kullanılarak geleceğimizin ekonomik ve çevresel olduğu kadar toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da doğru programlanması için bir gereklilik olarak görüyoruz.

ASİAD, Sadece ekonomik büyümeyi hedefleyen bir kalkınma modelinin uzun vadeli, toplumun her kesimini kapsayan ve doğa dostu faydalar sağlamayacağı gerçeğinden yola çıkarak çalışmalarımızı iş dünyasında bu farkındalığı yaratmak üzere kurguluyoruz.

2017’da hedeflerimizi, Türkiye iş dünyasının mevcut durumu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma HedefleriNİ ASİAD ile uyumlu hale getirdik.

Bu temel çerçevede yoğunlaştırdığımız aşağıdaki odak alanlarımız yoluyla uluslararası sürdürülebilir kalkınma gündemini Türkiye iş dünyasına taşıdık.

Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi

ASİAD, Sürdürülebilir sanayi, üretim yapan şirketlerin sürdürülebilirliği üretim ve tüketim süreçlerinin tamamında benimsenmiş bir strateji haline getirmesini ifade ediyor. ASİAD olarak döngüsel ekonomiyi ve sürdürülebilir tüketimi, bu anlayışın temeli olarak ele alıyoruz. ASİAD Döngüsel ekonomi; mevcut “al, yap, at” (take, make, dispose) şeklindeki ekonomik modeli değiştirmek amacıyla inovatif iş modellerinin ve teknolojinin gücünü kullanarak piyasalar, müşteriler ve doğal kaynaklar arasındaki ilişkiye bakmanın yeni bir yolu. Endüstri Devrimi’nden bu yana üretim ve tüketimin dönüşmesi için en büyük fırsatlardan biri olarak görülen döngüsel ekonomi; 4.5 trilyon dolarlık bir fırsat sunarak sadece sürdürülebilir bir gelecek için ivmeyi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel ekonomik gelişme için de devasa bir potansiyel taşıyor.

İnovasyon sayesinde küresel ekonominin esnekliği artırılırken dünya genelinde insanlar ve toplumlar destekleniyor, en önemlisi de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması gibi küresel ortak hedeflerimize ulaşmada çok önemli bir aşama kat ediliyor. İş dünyası özelinde bakıldığında başarılı döngüsel iş modelleri, doğal kaynaklara olan bağımlılığı azaltırken şirketler için değer yaratıyor. Bu model şirketlerin maliyetlerini azaltıp verimliliğini artırarak rekabetçiliğini de güçlendiriyor ve risklerini azaltıyor.

ANADOLU ASİAD, Sürdürülebilir tüketimi de kapsayan bu model, şirketlerdeki çalışanların tüketim alışkanlıklarından şirketin tedarik zincirindeki firmaların üretim modellerine kadar geniş bir yelpazeyi ifade ediyor.

Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık

ANADOLU ASİAD, Sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının entegre bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan yaklaşımımız, sosyal içerme ve kapsayıcılığı ana odak alanı olarak belirlememizi sağladı. İş dünyasının merkezinde insan ve toplumlara sunulan fayda olduğundan yola çıkan yeni düşünce biçimleri, iş yapış biçimlerini de değiştirmeyi sağlıyor. Günümüzde bir şirketin geleceğini çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, tüketicileri, içinde faaliyet gösterdiği yerel topluluklar, ilişkide bulunduğu hükümetler ve hissedarlarının bakış açısı, desteği veya sadakati belirliyor. Dolayısıyla şirketlerin sürdürülebilirliği, finansal kârından öte tüm bu paydaşları için yarattığı katma değerle yakından ilişkili. ÇEKBİAD, olarak şirketlerin özellikle sürdürülebilirliğin temel kavramlarından olan sosyal içerme ve kapsayıcılığı gözeten bir iş modelini benimsemelerini oldukça önemsiyoruz. Bu odak alanı altında şirketlerin sosyal sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile sosyal etkileri konusunda farkındalık sağlamaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Sürdürülebilir Finans

ANADOLU ASİAD’ IN n dört odak alanının kesişme noktalarından biri olan Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu’nun amacı; sürdürülebilir finans konusunu iş dünyasının gündeminde tutmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesidir.

 

Çalışma Grubu Yönetimi

Aybala ŞimşekÇalışma Grubu Başkanı, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı
Yürütme Komitesi Üyeleri
 Çalışma Grubu Üyeleri

WhatsApp Mesaj Gönderiniz
WhatsApp Mesaj Gönderiniz!
Bizi Arayın!
Yol Tarifi